I DO IT MY WAY
 I DO IT MY WAY I DO IT MY WAY

2008-07-17

Storebror tar dina P-piller

What. The. Fuck.

In a spectacular act of complicity with the religious right, the Department of Health and Human Services Monday released a proposal that allows any federal grant recipient to obstruct a woman's access to contraception. In order to do this, the Department is attempting to redefine many forms of contraception, the birth control 40% of Americans use, as abortion.

Jag är så glad att jag inte bor i USA. Skulle valet stå mellan FRA och HHS (pest eller kolera) väljer jag FRA, any day. Nog för att USA med största sannolikhet har sin egen motsvarighet till FRA-lagen, i vanlig ordning antagligen även sju resor värre, men själva tanken att någon vill reglera mitt privatliv och mina val av preventivmetoder gör mig helt klart mer illamående än idén om att reglera min tillgång till terroristverksamhet och piratkopierad musik på nätet.

Det är så svårt att begripa varför vissa människor inte tycks förstå att inte alla delar deras religiösa eller moraliska ståndpunkter. Fri tillgång till preventivmedel innebär exempelvis att den som vill använda dem kan göra detta, och att den som av en eller annan anledning inte vill använda preventivmedel kan låta bli. Om man däremot stryper tillgången, stryper man även rätten till valmöjlighet. Likadant givetvis om man skulle få för sig att göra preventivmedel obligatoriskt. Tänk er det, ett samhälle där staten bestämmer huruvida du som, säg, kvinna under 20 är lämpad att skaffa barn. Du tvångsförses med spiral eller hormonspruta. Skulle du mot all förmodan ändå bli gravid är det självklart med en abort; staten bestämmer att utbildning och språkresor är av högre prioritet än barnafödande. Kvinnor som vägrar göra abort blir utfrysta ur samhället, och får inte vila i vigd jord.

Hysteriskt? Ja. Men vänder man på skalan är det genast många som vill sjunga i samma tonart. Genom att försvåra valmöjligheter och moralisera över det val som fattas gör man, tydligen, de presumtiva föräldrarna en stor tjänst. Man kan fråga sig om det är tänkt att även de som har andra mål än Pärleporten ska tvångsdeporteras dit, when all is said and done?

Inga kommentarer: