I DO IT MY WAY
 I DO IT MY WAY I DO IT MY WAY

2008-06-24

Mera regnskog

Ah... det ligger nära till hands att gapa Vad var det jag sa!? när man får läsa att den okända indianstammen inte var så okänd after all. Tydligen har man känt till dem sedan 1910, men jag kan ändå tycka att ett PR-trick på den här nivån är lite berättigat. Det är ju fullt troligt att denna indianstam, om den nu någonsin befunnit sig i allmänhetens medvetande, sedan länge fallit i glömska. Vi kan behöva skakas om lite ibland, så vi får upp ögonen för alla som inte är en del av vårt hypermediala samhälle...

Så visst, nyupptäckta indianer får oss att vakna till en smula. Hade det varit en story om att alla delfiner verkar ha försvunnit, eller en öppen fråga om vart alla bin tagit vägen, vet jag en stor grupp som skulle lystra till och börja fundera över sitt leverne... men jag har på känn att okända indianstammar spelar på flera strängar och därmed når en större massa. Kudos till kuppmakarna!

Inga kommentarer: