I DO IT MY WAY
 I DO IT MY WAY I DO IT MY WAY

2009-04-10

Långfredag

Såsom nyligen klargjorts i TV-reklamen, firar vi i helgen att Jesus dog. Eller möjligen återuppstod. Om detta går meningarna isär. Andra populärkulturella källor menar att gudar skapas av tro, tvärtemot vad man tidigare trott. (Hur den ursprungliga uppfattningen uppstått är däremot oklart och eventuellt en efterkonstruktion av dem som bara tror att de tror på det de påstår att de tror på.)

Klart är dock att tro inte automatiskt medför existens, och att inte heller det motsatta är sant. Huruvida tro kan förflytta berg återstår även det att bevisa, men det förefaller trovärdigt att man med tämligen enkla medel i alla fall kan få människor att tro att så är fallet.

The trouble with being a god is that you've got no one to pray to.
Terry Pratchett, Small Gods

Inga kommentarer: