I DO IT MY WAY
 I DO IT MY WAY I DO IT MY WAY

2009-01-01

En annan dag

Morgondagen grydde... och året kom och året gick men staden var densamma.

Inga kommentarer: