I DO IT MY WAY
 I DO IT MY WAY I DO IT MY WAY

2009-10-18

Politiska mysterier

Läser om Sverigedemokraterna i Aftonbladet. De framställs som en bunt skånska män som vill att Sverige ska återbördas till de "riktiga" svenskarna med de "rätta" attityderna (med vilket jag förmodar att de avser sig själva). Funderar lite. Vad var det nu Fredrik Lindström tog upp i Svenska Dialektmysterier? Var det inte just skåningarna som Karl XI ville låta ersätta med "riktiga" svenskar? Detta var på 1600-talet. Skåningarna, som ju tidigare varit danskar, ansågs inte vara helt lojala mot Sverige och skulle därför deporteras till Baltikum. Det hela avstyrdes dock i sista stund.

Man kan fråga sig varför Sverigedemokraterna nu på 2000-talet fått så starkt fäste i just Skåne? Är det den där saknade lojaliteten som blossat upp, fyrahundra år senare? "Sverige åt svenskarna". Man skulle lätt kunna tro att det är Karl XI som citeras.

Huruvida merparten av medlemmarna i ovan nämnda parti blev underkända i ämnet historia när de gick i skolan kan jag inte uttala mig om. Men det ligger snubblande nära till hands att anta det, i alla fall. Rekommenderad läsning i "Svensk historia för Dummies" är annars kapitlet som handlar om Valloner. Här snackar vi händelsevis också 1600-tal.

Jag har för övrigt alltid tyckt att Skånska klingar ganska vackert. Fram till nu, vill säga.

2 kommentarer:

bloggare på icedaniel.se sa...

Dom ser väl att den politiken har gått bra i Danmark. Den danska välfärden är bättre än i Sverige. Den danska BNP´ är högre.

Sliven sa...

Så det är "Danmark åt svenskarna" som gäller? Det hela ter sig lite förvirrat.