I DO IT MY WAY
 I DO IT MY WAY I DO IT MY WAY

2009-08-16

Sportnörderi

På TV talar de om "världens snabbaste man". Detta är alltså något... eftersträvansvärt?

I fear the future.

Inga kommentarer: